PAULINA PAGA. Prezeska Fundacji Teren Otwarty, inicjatorka i partycypacyjnego Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, działającego na terenie LSM w Lublinie, modelowej spółdzielni mieszkaniowej z lat 60.

W pracy kuratorskiej i badawczej interesują ją założenia pionierskich europejskich osiedli mieszkaniowych. Pyta o wartości i rozwiązania warte zachowania, projektując mieszkania przyszłości z perspektywy nam współczesnej. Śledzi korelacje między systemami mieszkaniowymi a potencjałami dla samoorganizacji mieszkańców w doświadczeniach krajów środkowoeuropejskich, półperyferyjnych, które były obszarem radykalnych eksperymentów społeczno-ekonomicznych. Gra z materialnymi warstwami architektury z perspektywy antropolożki, jej subiektywnymi percepcjami, indywidualnymi wspomnieniami i prognozowanymi przyszłościami.

Tworzy formaty do angażowania mieszkańców w procesy negocjowania przemian w ich najbliższym otoczeniu, dostarcza narzędzi umożliwiających włączanie w dyskusję grupy marginalizowane. Ułatwia trans-dyscyplinarne procesy „badań w działaniu” i projektuje nieformalne formaty edukacyjne w dziedzinie pedagogiki miejskiej.

MICHAŁ FRONK. Architekt, rysownik, aktywista kulturalny, architekt krajobrazu. Absolwent Politechniki Lubelskiej, Lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego i Reggio di Calabria we Włoszech.

W praktyce zawodowej interesuje go m.in.: – zestawianie, modyfikowanie i poszerzanie typologii funkcjonalnych, przestrzennych, przyrodniczych i społecznych;- konfrontowanie pragmatyzmu z wyobraźnią; – wpływ codziennych rutyn na kształtowanie przestrzeni; – przełamywanie i otwieranie paradygmatów funkcjonalności i użyteczności; – odpowiedzialne projektowanie; – wystawiennictwo jako narzędzie refleksji ponad narracyjnej. Od 2010 roku zajmuje się projektami budynków i przestrzeni publicznych, projektów i strategii rewitalizacji oraz ekspozycji muzealnych i wystaw sztuki. Projektowanie traktuje jako sposób myślenia, refleksji i uczenia się, a nie tylko jako zbiór narzędzi i rozwiązywanie problemów. Szczególnie ważny jest dla niego rysunek, który traktuje jako narzędzie intelektualno – intuicyjnej pracy z rzeczywistością widzialną i wyobrażoną.

Muzeum nie powstałoby bez zaangażowania finasnowego Bundeszentrale für politische Bildung przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin, a także zaangażowaniu merytorycznym Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kuratorami kolekcji Muzeum Osiedli Mieszkaniowych są Paulina Paga i Marcin Semeniuk.

Pieczę nad aranżacją kolekcji tworzonej partycypacyjnie przez mieszkańców oraz nieocenionym wsparciem kuratorskim był Michał Fronk.

Opiekę merytoryczną nad warstwą badawczą dotyczącą inicjatyw spółdzielczych i partycypacji mieszkańców sprawowały Iwona Mariańska Księżniak i Marta Nazaruk Napora, przy wsparciu Adama Benona Duszyka, Karola Kurnickiego i Piotra Serwuka.

Materiały dotyczące Lubelskich Spotkań Plastyków zostały opracowane przez Rafała Lisa i udostępnione dzięki uprzejmości Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej, jako jej własność intelektualna.

Autorami projektów graficznych Muzeum Osiedli Mieszkaniowych są Iwona Drewniak i Michał Fronk.

Pieczę nad powstającą stroną internetową MoM sprawują Artur Duszyk i Wojciech Zirebiec.

Szczególne podziękowania za wkład i zaangażowanie w prace nad powstaniem tej części kolekcji chcielibyśmy przekazać dla Pana Euzebiusza Maja, Pani Krystyny Tatarczuk, Pani Zdzisławy Semplińskiej, Pani Marty Kurowskiej, Pana Jerzego Płatakisa, Pani Krystyny Wójcik, Pani Haliny Ochalskiej wspólnie z Panią Bernadettą Okoń oraz dla Mateusza Bornego i Oleksandra Olijnika.

Podziękowania za wsparcie merytoryczne dla dr Huberta Trammera, Prof. Anny Ziębińskiej Witek czy dr Aleksandry Janus. Szczególne podziękowania dla Pana Igora Bogdana Hansena za spotkanie, rozmowy telefoniczne połączone z konsultacjami i udostępnienie zdjęć z archiwum Zofii i Oskara Hansen.

Dziękujemy również wszystkim przyjaciołom MoM, którzy byli z nami i nam kibicowali, zwłaszcza w trudnych momentach. Szczególnie Hubertowi i Sebastianowi Tomczykowi za pomoc podczas prac remontowych, zmierzających do przystosowania powierzchni pawilonu.


© 2018