Dom, osiedle, mieszkanie – subiektywe pamięci, czyli jak Ty to pamiętasz?

Według autorów raportu: „O naprawie budownictwa mieszkaniowego” z 1981 rok „Człowiek spędza średnio około 80% swego życia w mieszkaniu, toteż stanowi ono zasadniczy wyznacznik ludzkiego bytu. Mieszkanie służy zaspokojeniu podstawowych funkcji biologicznych i jest miejscem regeneracji sił. Jest więc elementarną potrzebą z punktu widzenia jednostki. Jednakże mieszkanie pełni rolę znacznie szerszą. Decyduje ono w dużej mierze o trwałości rodziny, wymiarze kultury i modelu życia. Wyznacza trend demograficzny. Jest wreszcie miejscem chroniącym istotne wartości społecznej i narodowej. Tym samym sytuacja mieszkaniowa danego kraju rozstrzyga w dużej mierze o losie narodu”.

Według danych CBOS z 2015 roku „40% Polaków mieszka w budynkach na osiedlu mieszkaniowym, z tego 20% w budynkach z betonowych bloków realizowanych w oparciu o technologie standaryzowanego budownictwa prefabrykowanego lat 70. Jedynie 11% mieszkańców chciałaby zostać tu, gdzie mieszka. Osiedle, blok i mieszkanie z wielkiej płyty jest ramą, która nadal w dużej mierze determinuje warunki bytowe i świadomość milionów z nas”

Jesteśmy ciekawi Waszych wspomnień z zamieszkania w blokach na osiedlach LSM. Jeśli nasza scenograficzna część ekspozycji, aranżująca klimat mieszkania w skali 1:1 zainspirowała Was do podzielenia się własnymi wspomnieniami na ten temat.

„Człowiek spędza średnio około 80% swego życia w mieszkaniu,
toteż stanowi ono zasadniczy wyznacznik ludzkiego bytu. Mieszkanie
służy zaspokojeniu podstawowych funkcji biologicznych
i jest miejscem regeneracji sił. Jest więc elementarną potrzebą
z punktu widzenia jednostki. Jednakże mieszkanie pełni rolę
znacznie szerszą. Decyduje ono w dużej mierze o trwałości
rodziny, wymiarze kultury i modelu życia. Wyznacza trend demograficzny.
Jest wreszcie miejscem chroniącym istotne wartości
społeczne i narodowe. Tym samym sytuacja mieszkaniowa kraju
rozstrzyga w dużej mierze o losie narodu."

Raport o naprawie budownictwa mieszkaniowego, 1981 rok

© 2018