Co jest publiczne a co jest prywatne?

Pytaliśmy naszych rozmówców o subiektywne rozumienie przestrzeni prywatnych, pół-prywatnych i publicznych, a także przestrzeni wspólnych na przykładzie zagospodarowania balkonów, ogródków przydomowych, zieleni sadzonej w czynach społecznych. Interesowało nas jak ewaluowały te pojęcia w kontekście transformacji ustrojowej, a także jak zaangażowanie w dbałość o indywidualną przestrzeń osiedla, czy przestrzenie wspólne przekłada się na funkcjonowanie relacji sąsiedzkich oraz formułowanie relacji podmiotowej z otoczeniem.
Przyglądaliśmy się zmieniającym zadaniom stawianym przed sztuką w przestrzeniach publicznych oraz sposobom jej oddziaływania na mieszkańców i strategiom budowania relacji z mieszkańcami. Interesowały nas zarówno akty dewastacji, potraktowane jako jedyny możliwy komentarz w kontekście danej przestrzeni, jak również ingerencje na elewacjach budynków, które zostały zaaprobowane i przyswojone przez mieszkańców.

© 2018