Spotkania z seniorkami z Fundacji Tu Obok

Wizyta seniorek skupionych wokół Fundacji Tu Obok, działającej na terenie Dzielnicy Wieniawa, dawny ZOR Zachód. Wizyta była połączona z oprowadzaniem po najstarszych osiedlach LSM, w terminie 22 czerwca 2018.

Spotkania z licealistami z warszawskich Sadów Żoliborskich

Warsztat dla grupy licealistów ze szkoły znajdującej się na terenie ikonicznej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wizyta łączyła oprowadzanie i warsztat budowania alternatywnych narracji o mieście, w terminie 14 listopada.

Geoskrzynki – projekt studentów Historii w ujęciu komercyjnym UMCS

Warsztat dla studentów Metodologii Historii UMCS, zmierzający do przybliżenia zbiorów #MoM do tworzenia instalacji skrzynek geo-catchingowych i budowania struktury gry w oparciu o kolekcję Muzeum.

Warsztaty w ramach projektu V4// Fostering participation

Warsztaty w ramach projektu “Fostering education on participation", finansowanego ze środków Funduszy Wyszechradzkiech przy zaangażowaniu partnerów z Politechniki w Nowym Sadzie, Centrum Przyszłości w Slavonicach i Centrum Sztuki Współczesnej KEK w Budapeszcie, a także pracowników naukowych sąsiadujących z LSM uczelni i ich studentów, czyli dr Huberta Trammera z Politechniki Lubelskiej, Wydziału Architektury i Budownictwa, dr Dagmary Kociuby z Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz dr Cezarego Klimaszewskiego z Wydziału Artystycznego UMCS. Warsztat realizowany był w terminie 24 i 25.04.

Wizyta studentów Kreatywności Społecznej UMCS

Wizyta studentów Kreatywności Społecznej UMCS pod opieką Marcina Skrzypka w dniu 21 czerwca. Rozmawialiśmy o wizji świata prezentowanej w architekturze Hansenów i alternatywnych narracjach o mieście.

Seminarium kuratorów instytucji kultury w ramach projektu Meet the Neighbour

Seminarium w ramach projektu współrealizowanego z Galerią Labirynt Meet the Neighbour; przy udziale kuratorów instytucji kultury z krajów partnerskich projektu.

Spotkania warsztatowe ze studentami III roku architektury z Politechniki Lubelskiej

W dniach 22 i 28 listopada gościliśmy 6 grup studentów III roku Architektury z Politechniki Lubelskiej, zmierzająca do partycypacyjnego zaplanowania kolekcji MoM i przepracowania sprzeczności wpisanych w funkcjonowanie Osiedla Słowackiego: m.in. potencjalnych scenariuszy dla pawilonu przy Balladyny 10 oraz napięć pomiędzy stanem fizycznym a kondycją moralną obiektu, prób uchwycenia wartości wartych zachowania i tych, które należałoby przekształcić, wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom mieszkańców. Próbowaliśmy uchwycić tło uczytelniające (aktywne tło, przestrzeń poznawczą) w zamyśle Zofii i Oskara Hansena i realizacji osiedla, przełożonej na język mieszkalnictwa? Wreszcie napięcia między dyktaturą a demokracją w realizacji Teorii Formy Otwartej.

Spotkanie warsztatowe z podopiecznymi Fundacji Serce

Wizyta podopiecznych ; zmierzająca do odczytywania subiektywnych doświadczeń związanych z zamieszkaniem w osiedlu mieszkaniowym, mieszkaniu w sposób godny oraz takim, które jest odzwierciedleniem naszych marzeń i trosk, przedłużeniem sposobów wyrażania tożsamości.

© 2018