Jak rozumiemy dziedzictwo osiedli mieszkaniowych?

Muzeum Osiedli Mieszkaniowych powstaje we współpracy z Partnerami z berlińskiego Zentrum für Kunst und Urbanistik// Centrum Sztuki i Urbanistyki, którzy w opuszczonym pawilonie położonym nieopodal Aleksanderplatz – najbardziej reprezentatywnego placu Berlina Wschodniego z czasów Niemieckiej Republiki Demokratycznej – ponownie otworzyli lokalną kawiarnię, w której testują nowe funkcje dla nieczynnych już budynków. Zapraszając do spotkań przy kawie, starają się zrozumieć tożsamość miejsca, relację z pobliskim późno-modernistycznym osiedlem mieszkaniowym jego zmieniającą się tkankę społeczną i różnorodne potrzeby użytkowników. Przeglądając się w doświadczeniu niemieckich sąsiadów, zaprezentowanym w formie video, zapraszamy do dyskusji na temat tego, jak można rozumieć dziedzictwo osiedli mieszkaniowych, powstałych w rzeczywistości PRL, w okresie „małej stabilizacji”. Jakie wartości i cechy tych osiedli warto zachować? Które z nich powinny podlegać przekształceniom, aby nadążyć za zmieniającymi się potrzebami i zapewnić ich mieszkańcom, czy użytkownikom, godne warunki oraz odpowiednią jakość życia? Dlaczego to dziedzictwo budzi tyle emocji i kontrowersji? Czy wyłącznie ideowa warstwa towarzysząca powstaniu osiedli powinna zostać poddana ochronie? Jakie strategie zastosować wobec materialnej tkanki osiedli? W jaki sposób mieszkańcy mogą się włączać w toczące się dyskusje i sposoby współdecydowania o losach najbliższej okolicy?

© 2018